Η MediSports διαθέτει πιστοποιημένα συστήματα εξαγωγής αυτόλογων Μεσεγχυματικών κυττάρων απο Μυελό των Οστών και από Λιπώδη Ιστό.

Τα συστήματα συμμορφώνονται πλήρως  με την κείμενη νομοθεσία για την ελάχιστη διαχείριση των βλαστοκυττάρων και  φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ε.Ο.Φ. 

Η συνεργασία μας με τις κορυφαίες εταιρίες Istobiologics και ΜyStem μας δίνει την δυνατότητα να προσφέρουμε στους Επαγγελματίες Υγείας το πλέον αξιόπιστο αποτέλεσμα μέσω της χρήσης υψηλής τεχνολογίας.   

Η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την ορθή διεκπεραίωση της απαιτούμενης διαδικασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας ενημερώσουμε για όλες τις διαθέσιμες λύσεις!