Η MediSports  διαθέτει πλήρες εύρος εμφυτεύσιμων και μη υλικών για την Χειρουργική αντιμετώπιση του Τραύματος. 

Επικοινωνήστε μαζι μας ώστε να  σας ενημερώσουμε για όλες τις διαθέσιμες λύσεις!